Πέμπτη, 5 Απριλίου 2007

Μερική σοφία ακόμα"Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success.

If you love what you are doing, you will be successful."

Albert Schweitzer


"Try not to become a man of success,
but rather try to become a man of value."

Δεν υπάρχουν σχόλια: