Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2007

Ψαλμός νε' 12

"ἐπὶ τῷ Θεῷ ἤλπισα, οὐ φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοι ἄνθρωπος".


"Στο Θεό στήριξα τις ελπίδες μου,
δεν θα φοβηθώ τί θα κάνει εναντίον μου
οποιοσδήποτε άνθρωπος".